Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Algemene Zaken

maandag 27 mei 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Plein

Voorzitter
D. van Weert

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:03:25 - Daan Jansen
 2. 1.1
  Opening en mededelingen
 3. 1.2

  00:00:33 - 00:03:25 - Daan Jansen
 4. 1.3

 5. 1.4

  • Mededelingen van de portefeuillehouder(s) over/vanuit de gemeenschappelijke regelingen (o.a. MRE, SGE, ODZOB, Cure);
  • Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s)
  00:00:53 - 00:03:25 - Daan Jansen
 6. 2
  Oordeelsvorming
 7. 2.5

  Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) gewijzigd. Hierdoor is het nodig om de Gemeenschappelijke Regeling Cure aan te passen.
  De gemeenteraad heeft op 19 februari 2024 een zienswijze gegeven op de ontwerp wijzigingen van de GR Cure. De gemeenschappelijke regeling is aangepast op basis van de zienswijzen van alle raden van de aan de GR deelnemende gemeenten. De raad wordt nu gevraagd om toestemming te verlenen aan het college om in te stemmen met het treffen van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling.

  Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

  00:02:18 - 00:03:25 - Daan Jansen
  00:03:28 - 00:04:19 - Paul Elsendoorn
  00:04:23 - 00:04:30 - Daan Jansen
  00:04:30 - 00:04:59 - Hans v.d. Laar
  00:05:02 - 00:06:17 - Daan Jansen
 8. 2.6

  Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Hierdoor is het nodig de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam aan te passen. Nadat de raden in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze naar voren te brengen, heeft het PlusTeam geen nieuwe wijzigingen aangebracht. Het college is gevraagd in te stemmen met de Gemeenschappelijke Regeling 2024. De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat colleges niet overgaan tot het wijzigen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

  Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

  00:05:19 - 00:06:17 - Daan Jansen
  00:06:17 - 00:06:28 - Jacques Maas
  00:06:32 - 00:06:34 - Daan Jansen
  00:06:34 - 00:07:50 - Paul Elsendoorn
  00:07:54 - 00:08:00 - Daan Jansen
  00:08:00 - 00:08:20 - Jos van Bree
  00:08:20 - 00:08:22 - Paul Elsendoorn
  00:08:22 - 00:08:25 - Daan Jansen
  00:08:25 - 00:08:50 - Paul Elsendoorn
  00:08:54 - 00:08:59 - Jos van Bree
  00:09:01 - 00:09:23 - Daan Jansen
  00:09:23 - 00:09:25 - Jos van Bree
  00:09:29 - 00:09:39 - Paul Elsendoorn
  00:09:42 - 00:09:49 - Daan Jansen
  00:09:49 - 00:09:55 - Paul Elsendoorn
  00:09:55 - 00:10:58 - Daan Jansen
 9. 2.7

  Op 1 juli 2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Hierdoor is het nodig de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven aan te passen. In 2023 is de raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op de gewijzigde ontwerpregeling. Naar aanleiding van de zienswijzen van de 21 gemeenteraden is de regeling gewijzigd. De raad wordt nu gevraagd om toestemming te verlenen aan het college om in te stemmen met het treffen van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling.

  Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

  00:10:01 - 00:10:58 - Daan Jansen
  00:10:58 - 00:11:36 - Monica Leenders
  00:11:41 - 00:11:59 - Jos van Bree
  00:12:02 - 00:12:05 - Jos van Bree
  00:12:10 - 00:13:12 - Daan Jansen
 10. 2.8

  In dit voorstel wordt de nieuwe gemeenschappelijke regeling aan de raad voorgelegd, waarin de wetswijziging van de Wet gemeenschappelijke regeling en zienswijzen van enkele deelnemers op de ontwerpregeling gemeenschappelijke regeling ODZOB 2024 zijn verwerkt. De raad wordt gevraagd het college toestemming te verlenen voor het treffen van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling.

  Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

  00:12:29 - 00:13:12 - Daan Jansen
  00:13:12 - 00:13:44 - Paul Kuijken
  00:13:46 - 00:13:51 - Daan Jansen
  00:13:51 - 00:14:16 - Jacques Maas
  00:14:21 - 00:14:26 - Daan Jansen
  00:14:26 - 00:14:41 - Gerloes van Nunen
  00:14:45 - 00:14:53 - Daan Jansen
  00:14:53 - 00:15:40 - Jos van Bree
  00:15:44 - 00:16:48 - Daan Jansen
 11. 2.9

  Het dagelijks bestuur van de MRE heeft de conceptbegroting MRE 2025 toegezonden om de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze hierop te geven. Het college van B&W heeft een concept-zienswijze voorbereid, waarin is gepoogd om balans te vinden tussen enerzijds het onderstrepen van het belang van de samenwerking tussen de 21 gemeenten binnen de MRE en anderzijds het afgeven van een duidelijk signaal dat de grenzen van het mogelijke qua financiƫle middelen en inzet van capaciteit zijn bereikt.

  Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

  00:16:00 - 00:16:48 - Daan Jansen
  00:16:54 - 00:16:57 - Daan Jansen
  00:16:57 - 00:18:26 - Mark van Schaijk
  00:18:26 - 00:18:31 - Daan Jansen
  00:18:31 - 00:20:38 - Monica Leenders
  00:20:44 - 00:24:40 - Ton van Happen
  00:24:43 - 00:24:47 - Daan Jansen
  00:24:47 - 00:26:23 - Gerloes van Nunen
  00:26:23 - 00:26:29 - Daan Jansen
  00:26:29 - 00:28:10 - Jan Peters-Rit
  00:28:11 - 00:28:22 - Daan Jansen
  00:28:27 - 00:29:09 - Ingemar Lubbers
  00:29:09 - 00:29:16 - Daan Jansen
  00:29:16 - 00:33:14 - Jos van Bree
  00:33:14 - 00:33:18 - Daan Jansen
  00:33:18 - 00:33:21 - Jos van Bree
  00:33:21 - 00:34:03 - Jan Peters-Rit
  00:34:03 - 00:34:06 - Daan Jansen
  00:34:06 - 00:35:11 - Jos van Bree
  00:35:11 - 00:37:00 - Ton van Happen
  00:37:05 - 00:38:58 - Jos van Bree
  00:38:58 - 00:39:00 - Daan Jansen
  00:39:00 - 00:39:25 - Ton van Happen
  00:39:25 - 00:39:28 - Daan Jansen
  00:39:28 - 00:40:14 - Jos van Bree
  00:40:17 - 00:40:38 - Daan Jansen
  00:40:38 - 00:41:35 - Monica Leenders
  00:41:41 - 00:44:02 - Ton van Happen
  00:44:04 - 00:44:13 - Daan Jansen
  00:44:13 - 00:46:16 - Jos van Bree
  00:46:16 - 00:46:18 - Daan Jansen
  00:46:18 - 00:47:07 - Ton van Happen
  00:47:07 - 00:47:09 - Daan Jansen
  00:47:09 - 00:47:39 - Jos van Bree
  00:47:39 - 00:47:56 - Daan Jansen
  00:47:56 - 00:48:09 - Ton van Happen
  00:48:12 - 00:49:45 - Daan Jansen
 12. 2.10

  Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost VRBZO is het bestuur verplicht de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen om een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting. Het Dagelijks Bestuur van VRBZO heeft de ontwerpbegroting 2025 toegezonden aan de raden met het verzoek om voor 8 juni 2024 hierop een zienswijze kenbaar te maken. Het bestuur betrekt de ingediende zienswijzen bij de voorbereiding van de besluitvorming over de begroting in het Algemeen Bestuur. Besluitvorming in het Algemeen Bestuur is gepland op 10 juli 2024.

  Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

  00:48:35 - 00:49:45 - Daan Jansen
  00:49:45 - 00:50:27 - Jacques Maas
  00:50:31 - 00:50:35 - Daan Jansen
  00:50:35 - 00:51:17 - Paul Elsendoorn
  00:51:19 - 00:51:27 - Daan Jansen
  00:51:30 - 00:53:26 - Jos van Bree
  00:53:26 - 00:53:57 - Ambtelijke ondersteuning
  00:53:57 - 00:54:01 - Daan Jansen
  00:54:01 - 00:54:09 - Jos van Bree
  00:54:12 - 00:54:30 - Daan Jansen
  00:54:30 - 00:54:50 - Jacques Maas
  00:54:54 - 00:54:59 - Daan Jansen
  00:54:59 - 00:55:39 - Ton van Happen
  00:55:43 - 00:55:50 - Daan Jansen
  00:55:50 - 00:56:11 - Jos van Bree
  00:56:11 - 00:56:44 - Ambtelijke ondersteuning
  00:56:47 - 00:56:53 - Jos van Bree
  00:56:55 - 00:57:17 - Jos van Bree
  00:57:17 - 00:57:30 - Paul Elsendoorn
  00:57:33 - 00:58:50 - Daan Jansen
 13. 2.11

  Het dagelijks bestuur van dienst Dommelvallei legt de 1e begrotingswijziging en meerjarenbegroting 2025-2028 voor aan de gemeenteraden. Zij krijgen de gelegenheid om hierop een zienswijze te geven. Op 11 juli neemt het algemeen bestuur van de Dienst deze zienswijzen mee bij de beraadslaging en besluitvorming.

  Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

  00:58:01 - 00:58:50 - Daan Jansen
  00:58:50 - 01:00:49 - Paul Kuijken
  01:00:49 - 01:00:55 - Daan Jansen
  01:00:55 - 01:02:10 - Ingemar Lubbers
  01:02:10 - 01:02:15 - Daan Jansen
  01:02:15 - 01:05:01 - Monica Leenders
  01:05:05 - 01:05:08 - Daan Jansen
  01:05:08 - 01:06:08 - Paul Elsendoorn
  01:06:10 - 01:06:14 - Daan Jansen
  01:06:14 - 01:07:41 - Jan Peters-Rit
  01:07:41 - 01:07:44 - Daan Jansen
  01:07:44 - 01:11:19 - Mark van Schaijk
  01:11:19 - 01:11:25 - Daan Jansen
  01:11:25 - 01:11:56 - Monica Leenders
  01:11:56 - 01:12:46 - Mark van Schaijk
  01:12:46 - 01:13:00 - Monica Leenders
  01:13:00 - 01:15:41 - Ton van Happen
  01:15:46 - 01:16:06 - Pieter v.d. Vossenberg
  01:16:06 - 01:16:15 - Daan Jansen
  01:16:15 - 01:21:48 - Jos van Bree
  01:21:48 - 01:22:03 - Daan Jansen
  01:22:03 - 01:24:28 - Monica Leenders
  01:24:33 - 01:26:00 - Paul Elsendoorn
  01:26:00 - 01:26:04 - Daan Jansen
  01:26:04 - 01:27:48 - Jan Peters-Rit
  01:27:51 - 01:27:56 - Daan Jansen
  01:27:56 - 01:29:26 - Paul Kuijken
  01:29:30 - 01:29:34 - Daan Jansen
  01:29:34 - 01:30:57 - Mark van Schaijk
  01:30:57 - 01:31:02 - Daan Jansen
  01:31:04 - 01:31:08 - Daan Jansen
  01:31:08 - 01:31:44 - Paul Elsendoorn
  01:31:44 - 01:32:49 - Mark van Schaijk
  01:32:51 - 01:32:56 - Daan Jansen
  01:32:56 - 01:34:59 - Ton van Happen
  01:35:01 - 01:35:17 - Daan Jansen
  01:35:17 - 01:38:00 - Jos van Bree
  01:38:00 - 01:38:04 - Daan Jansen
  01:38:04 - 01:39:05 - Paul Elsendoorn
  01:39:05 - 01:41:21 - Jos van Bree
  01:41:21 - 01:41:29 - Ton van Happen
  01:41:30 - 01:41:34 - Jos van Bree
  01:41:36 - 01:41:49 - Daan Jansen
  01:41:49 - 01:42:24 - Jos van Bree
  01:42:26 - 01:42:30 - Daan Jansen
  01:42:30 - 01:42:39 - Monica Leenders
  01:42:44 - 01:43:01 - Jos van Bree
  01:43:04 - 01:43:38 - Daan Jansen
  01:43:38 - 01:43:53 - Ton van Happen
  01:43:53 - 01:44:19 - Daan Jansen
  01:49:52 - 01:50:49 - Daan Jansen
 14. 2.12

  De 1e tussentijdse rapportage 2024 geeft het verloop van de budgetten weer in de eerste 3 maanden van 2024. Overschrijdingen en onderbestedingen waarvan wordt verwacht dat ze aan het einde van het jaar afwijken van de begroting, worden aan de raad voorgelegd. Na akkoord worden de wijzigingen in de budgetten doorgevoerd.

  Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

  01:50:28 - 01:50:49 - Daan Jansen
  01:50:49 - 01:51:20 - Hans v.d. Laar
  01:51:20 - 01:51:34 - Daan Jansen
  01:51:34 - 01:54:48 - Bert Verbakel
  01:54:48 - 01:54:52 - Daan Jansen
  01:54:52 - 01:59:06 - Hans v.d. Laar
  01:59:10 - 01:59:13 - Bert Verbakel
  01:59:13 - 01:59:23 - Hans v.d. Laar
  01:59:23 - 01:59:32 - Bert Verbakel
  01:59:35 - 02:01:41 - Hans v.d. Laar
  02:01:43 - 02:01:52 - Daan Jansen
  02:01:55 - 02:02:43 - Monica Leenders
  02:02:48 - 02:02:53 - Daan Jansen
  02:02:53 - 02:04:40 - Ingemar Lubbers
  02:04:40 - 02:04:42 - Daan Jansen
  02:04:47 - 02:06:31 - Gerloes van Nunen
  02:06:33 - 02:06:38 - Daan Jansen
  02:06:38 - 02:10:19 - Mark van Schaijk
  02:10:19 - 02:10:22 - Daan Jansen
  02:10:22 - 02:12:19 - Jan Peters-Rit
  02:12:22 - 02:12:28 - Daan Jansen
  02:12:28 - 02:21:46 - Hans v.d. Laar
  02:21:49 - 02:22:02 - Daan Jansen
  02:22:02 - 02:22:32 - Ambtelijke ondersteuning
  02:22:32 - 02:22:37 - Daan Jansen
  02:22:41 - 02:23:00 - Gerloes van Nunen
  02:23:02 - 02:23:15 - Hans v.d. Laar
  02:23:15 - 02:23:27 - Daan Jansen
  02:23:27 - 02:24:05 - Paul Kuijken
  02:24:07 - 02:24:10 - Daan Jansen
  02:24:12 - 02:25:00 - Gerloes van Nunen
  02:25:03 - 02:25:08 - Daan Jansen
  02:25:08 - 02:25:32 - Pieter v.d. Vossenberg
  02:25:32 - 02:25:36 - Daan Jansen
  02:25:36 - 02:26:59 - Monica Leenders
  02:27:03 - 02:27:11 - Daan Jansen
  02:27:11 - 02:27:57 - Hans v.d. Laar
  02:27:57 - 02:29:04 - Daan Jansen
 15. 2.13

  In het kader van een eerste evaluatie van de nieuwe Legesverordening, is in het eerste kwartaal van 2024 een kritische uitvraag gedaan naar noodzakelijke aanpassingen van de Legesverordening en bijbehorende tarieventabel. Hieruit is gebleken dat een aantal wijzigingen noodzakelijk wordt geacht. De raad wordt een voorstel aangeboden om deze wijzigingen door te kunnen voeren.

  Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

  02:28:28 - 02:29:04 - Daan Jansen
  02:29:04 - 02:29:48 - Hans v.d. Laar
  02:29:50 - 02:29:58 - Daan Jansen
  02:29:58 - 02:30:21 - Ton van Happen
  02:30:23 - 02:30:28 - Daan Jansen
  02:30:28 - 02:31:38 - Monica Leenders
  02:31:43 - 02:31:51 - Daan Jansen
  02:31:51 - 02:31:57 - Hans v.d. Laar
  02:32:00 - 02:34:29 - Ambtelijke ondersteuning
  02:34:29 - 02:34:59 - Monica Leenders
  02:34:59 - 02:35:56 - Ambtelijke ondersteuning
  02:36:02 - 02:36:42 - Daan Jansen
  02:36:42 - 02:37:19 - Hans v.d. Laar
  02:37:19 - 02:37:35 - Monica Leenders
  02:37:39 - 02:38:32 - Daan Jansen
 16. 2.14

  Naar aanleiding van nieuwe inzichten en gewijzigde wetgeving is het wenselijk om de Algemene Plaatselijke Verordening te actualiseren. Door actualisatie van de APV wordt voldaan aan de eisen van de huidige tijd en wetgeving.

  Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

  02:37:52 - 02:38:32 - Daan Jansen
  02:38:32 - 02:39:07 - Paul Kuijken
  02:39:09 - 02:39:14 - Daan Jansen
  02:39:14 - 02:39:45 - Jacques Maas
  02:39:45 - 02:39:57 - Daan Jansen
  02:39:57 - 02:40:35 - Jos van Bree
  02:40:35 - 02:41:11 - Jacques Maas
  02:41:14 - 02:41:45 - Jos van Bree
  02:41:48 - 02:41:51 - Daan Jansen
  02:41:51 - 02:42:43 - Mark van Schaijk
  02:42:46 - 02:43:09 - Daan Jansen
  02:43:09 - 02:43:49 - Paul Elsendoorn
  02:43:52 - 02:44:08 - Daan Jansen
  02:44:08 - 02:44:49 - Paul Kuijken
  02:44:53 - 02:45:02 - Daan Jansen
  02:45:02 - 02:45:59 - Jos van Bree
  02:46:02 - 02:47:17 - Daan Jansen
 17. 2.15

  Momenteel wordt er gewerkt aan nieuwe beleidskeuzes inzake Evenementen voor Geldrop-Mierlo ter vervanging van de oude versie uit 2010. Het huidige evenementenbeleid is verouderd en alhoewel in 2018 een nieuw uitvoeringskader is opgesteld, is dat uitvoeringskader destijds niet vastgesteld.
  Het proces om te komen tot nieuwe beleidskeuzes inzake Evenementen zal in 3 stappen worden doorlopen: de Evenementen Uitgangspunten, de Evenementen Beleidskeuzes en het Evenementen Uitvoeringsprogramma.
  Dit voorstel gaat over stap 1 in dit proces: de Evenementen Uitgangspunten.

  Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

  02:46:23 - 02:47:17 - Daan Jansen
  02:47:17 - 02:48:07 - Frans Stravers
  02:48:07 - 02:48:15 - Daan Jansen
  02:48:15 - 02:50:50 - Mark van Schaijk
  02:50:53 - 02:50:58 - Daan Jansen
  02:51:03 - 02:52:07 - Bert Verbakel
  02:52:07 - 02:52:10 - Daan Jansen
  02:52:10 - 02:52:41 - Jan Peters-Rit
  02:52:41 - 02:52:44 - Daan Jansen
  02:52:44 - 02:53:05 - Pieter v.d. Vossenberg
  02:53:05 - 02:53:11 - Daan Jansen
  02:53:11 - 02:53:42 - Jacques Maas
  02:53:42 - 02:53:49 - Daan Jansen
  02:53:49 - 02:54:39 - Paul Elsendoorn
  02:54:39 - 02:54:44 - Daan Jansen
  02:54:44 - 02:55:24 - Frans Thijssen
  02:55:24 - 02:55:36 - Daan Jansen
  02:55:36 - 02:57:26 - Paul Kuijken
  02:57:28 - 02:57:35 - Daan Jansen
  02:57:35 - 03:03:06 - Frans Stravers
  03:03:06 - 03:03:09 - Daan Jansen
  03:03:09 - 03:03:24 - Paul Elsendoorn
  03:03:24 - 03:03:42 - Frans Stravers
  03:03:42 - 03:03:48 - Daan Jansen
  03:03:48 - 03:04:01 - Jan Peters-Rit
  03:04:01 - 03:05:48 - Frans Stravers
  03:05:50 - 03:05:58 - Daan Jansen
  03:05:58 - 03:06:40 - Mark van Schaijk
  03:06:42 - 03:06:47 - Daan Jansen
  03:06:47 - 03:07:07 - Pieter v.d. Vossenberg
  03:07:07 - 03:07:15 - Daan Jansen
  03:07:17 - 03:07:53 - Frans Stravers
  03:07:55 - 03:09:03 - Daan Jansen
 18. 3
  Algemeen
 19. 3.16

  03:08:51 - 03:09:03 - Daan Jansen